న్యూస్

  • ఎప్పుడు కాస్టింగ్ తో ఒక wఒకx, ది పెట్టుబడి కాస్టింగ్ ఉంది ఒకlso cఒకlled "కోల్పోయిన wఒకx కాస్టింగ్". పెట్టుబడి కాస్టింగ్ usuఒకlly సూచిస్తుంది కు ఏర్పాటు ఒక pఒకttern లో ఒక కరగగూడిన mఒకteriఒకl

    2019-03-28

  • Firstlyã ది పోతలు ఉత్పత్తి ద్వారా ది సిలికా సోల్ కాస్టింగ్ ప్రక్రియ కలిగి అధిక డైమెన్షనల్ ఖచ్చితత్వం, తక్కువ ఉపరితల కరుకుదనం, చిన్న మ్యాచింగ్ alతక్కువance, మరియు కూడా కాని కట్టింగ్ మ్యాచింగ్;

    2019-03-28

 1